social imagesocial image
ПРОИЗВОДСТВО НА
КОНЗУМНИ ЈАЈЦА

Потврден квалитет од 1982 година

Производство и дистрибуција на свежи конзумни јајца со екстра квалитет и 36 години традиција и искуство.

ИЗГРАДЕНА СО ДОМАШЕН КАПИТАЛ

KАПАЦИТЕТ ОД
25.000 НЕСИЛКИ
ДНЕВНО ПРОИЗВОДСТВО
ДО 22.000 ЈАЈЦА
20.000 МЕСТА ЗА
ОДГЛЕДУВАЊЕ НА ЈАРКИ

сопствена дистрибутивна мрежа