КОИ СМЕ НИЕ

За нас

Живинарската фарма Фреш Фарм е основана во 1982 год.
Компанија e изградена со домашен капитал.
Главна дејност е производство на конзумни јајца.
Врвниот квалитет е добиен од здрави несилки.
Со традиција и искуство во производство од 36 години.
Фармата се наоѓа во населба Илинден, Скопje.